Has oblidat les teves dades?

Subvencio Kit Digital SERHS Serveis

KIT DIGITAL: Gestió de processos

Import màxim de l'ajuda: 6.000€

Signatura Electrònica de documents · BIOSIGN by SERHS Serveis

Solució: Gestió de processos
Categoria KIT Digital: Gestión de procesos

Digitalitza processos del teu negoci, relacionats amb els aspectes operatius o productius.

T'oferim un ampli ventall de funcionalitats i serveis completament escalables per passa a l'entorn digital processos que fins ara realitzes de forma manual i/o en paper:

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball com comptabilitat/finances, processos de facturació, control de projectes, inventaris, compres i pagaments, o recursos humans.
 • Possibilitat de contractar els serveis de firma digital
 • Integració amb diverses plataformes a través d'APIs o Web Services.
 • Si ho desitges, també t'oferim els nostres serveis de gestoria especialitzada per a la realització de nòmines i altra documentació laboral i mercantil

A més, et proposem amb els nostres packs especials per a hostaleria i comerços, solucions de hardware i software que us permetran realitzar l'activitat comercial directa amb els vostres clients (cobraments, tancaments de caixa...), així com fer el seguiment i monitorització amb la possibilitat d'obtenir informes  per a mesurar la rendibilitat del negoci.

* La subvenció del KIT Digital no contempla l'adquisició del Hardware.

Els nostres KITS Digitals en Gestió de processos

Import màxim de l'ajuda:

 • 0 < 3 empleats: 500€ (fins a 1 usuari)
 • 3 < 9 empleats: 2.000€ (fins a 3 usuaris)
 • 10 < 50 empleats: 6.000€ (fins a 10 usuaris)

PACK BÀSIC DOCUGESTIONA 406,20 €
>> PIMES i autònoms

El servei ofereix accés al mòdul de DOCUGestiona (Facturació, Mercantil i Laboral) per tal de crear, pujar i consultar documents relacionats amb clients o bé documents internament de l'empresa.
Inclou:

 • 2 usuaris d'accés al Mòdul Laboral (gestió de documents, nomines...)
 • 2 usuaris d'accés al Portal Treballador bàsic
 • 1 usuari d'accés al Mòdul Mercantil (gestió de documents, firma de pressupostos...)
 • 1 usuari d'accés al Mòdul Facturació (gestió de factures de proveïdor amb workflows d'aprovació si es requereix...)

PACK AVANÇAT DOCUGESTIONA 730,40 €
>> PIMES i autònoms

El servei ofereix accés al mòdul de DOCUGestiona (Facturació, Mercantil i Laboral) amb plataforma de Gestió del Temps (presència i absència) i a l'APP pel treballador.
Inclou:

 • 2 usuaris d'accés al Mòdul Laboral (gestió de documents, nomines...)
 • 2 usuaris d'accés al Portal Treballador bàsic
 • 1 usuari d'accés al Mòdul Mercantil (gestió de documents, firma de pressupostos...)
 • 1 usuari d'accés al Mòdul Facturació (gestió de factures de proveïdor amb workflows d'aprovació si es requereix...)
 • 3 usuaris amb accés a la plataforma de Gestió de Temps
 • Acessos a l'APP de Gestió del Temps
 • A partir del segon any, rebaixa de la quota en 200 €/anuals

PACK PRÈMIUM DOCUGESTIONA 1.528,20 €
>> PIMES i autònoms

El servei ofereix la realització de les nòmines a nivell de gestoria, accés al mòdul de DOCUGestiona (Facturació, Mercantil i Laboral) amb plataforma de Gestió del Temps.
Inclou:

 • Confecció de rebuts de salari mensual i pagues extres, butlletins de cotització a la Seguretat Social, diferències de Conveni, contractes de treball i les seves pròrrogues, així com cartes de pagament de l’IRPF, resum anual, certificats individuals dels treballadors de retencions anuals i declaració de situació familiar
 • Tramitació d’altes i baixes del Personal a la Seguretat Social i presentació on line dels comunicats de baixa i alta d’IT de treballadors
 • Avisos dels venciments de contractes
 • 2 usuaris d'accés al Mòdul Laboral (gestió de documents, nomines...)
 • 2 usuaris d'accés al Portal Treballador bàsic
 • 1 usuari d'accés al Mòdul Mercantil (gestió de documents, firma de pressupostos...)
 • 1 usuari d'accés al Mòdul Facturació (gestió de factures de proveïdor amb workflows d'aprovació si es requereix...)
 • Paquet de 1000 signatures (sense caducitat)
 • 3 usuaris amb accés a la plataforma de Gestió de Temps
 • Acessos a l'APP de Gestió del Temps
 • A partir del segon any, rebaixa de la quota en 200 €/anuals

PACK TPV 2.000 €*
>> Hostaleria

T'oferim la maquinària i un software intuïtiu d'ús tàctil per augmentar l’eficiència del nostre personal i l’atenció al client en hostaleria i restauració. HIOPOS Cloud és la solució al núvol per a una gestió ràpida, eficient i productiva del teu negoci.
Inclou:

 • 1 Terminal Punt Venda (TPV) HIOPOS
 • 1 Calaix porta monedes
 • 1 Impressora HIOPOS
 • 1 Llicència software TPV HIOPOS per 12 mesos
 • 1 Comandera
 • 1 Llicència software Comandera HIOPOS per 12 mesos
 • Serveis d'instal·lació

PACK TPV 1.500 €*
>> Comerç

T'oferim la maquinària i un software intuïtiu d'ús tàctil per augmentar l’eficiència del nostre personal i l’atenció al client en el teu comerç. HIOPOS Cloud és la solució al núvol per a una gestió ràpida, eficient i productiva del teu negoci.
Inclou:

 • 1 Terminal Punt Venda (TPV) HIOPOS
 • 1 Calaix porta monedes
 • 1 Impressora HIOPOS
 • 1 Llicència software TPV HIOPOS per 12 mesos
 • Serveis d'instal·lació

PACK CONTROL TICKETS DE DESPESES 2.000 €
>> PIMES i autònoms

Oblida’t del full de despeses de cada mes: fotografia els teus tickets (restaurants, viatges, quilòmetres,...) amb el teu telèfon i fes tota la gestió al núvol a través d'APP.
Inclou:

 • 9 Llicències plataforma per 12 mesos
 • Configuració inicial

PACK BÀSIC DOCUGESTIONA 1.308,60 €
>> PIMES i autònoms

El servei ofereix accés al mòdul de DOCUGestiona (Facturació, Mercantil i Laboral) per tal de crear, pujar i consultar documents relacionats amb clients o bé documents internament de l'empresa.
Inclou:

 • 9 usuaris d'accés al Mòdul Laboral (gestió de documents, nomines...)
 • 9 usuaris d'accés al Portal Treballador bàsic
 • 3 usuaris d'accés al Mòdul Mercantil (gestió de documents, firma de pressupostos...)
 • 3 usuaris d'accés al Mòdul Facturació (gestió de factures de proveïdor amb workflows d'aprovació si es requereix...)

PACK AVANÇAT DOCUGESTIONA 1.881,16 €
>> PIMES i autònoms

El servei ofereix accés al mòdul de DOCUGestiona (Facturació, Mercantil i Laboral) amb plataforma de Gestió del Temps (presència i absència) i a l'APP pel treballador.
Inclou:

 • 9 usuaris d'accés al Mòdul Laboral (gestió de documents, nomines...)
 • 9 usuaris d'accés al Portal Treballador bàsic
 • 3 usuaris d'accés al Mòdul Mercantil (gestió de documents, firma de pressupostos...)
 • 3 usuaris d'accés al Mòdul Facturació (gestió de factures de proveïdor amb workflows d'aprovació si es requereix...)
 • 3 usuaris amb accés a la plataforma de Gestió de Temps
 • Acessos a l'APP de Gestió del Temps
 • A partir del segon any, rebaixa de la quota en 200 €/anuals

PACK PRÈMIUM DOCUGESTIONA 3.474,6 €
>> PIMES i autònoms

El servei ofereix la realització de les nòmines a nivell de gestoria, accés al mòdul de DOCUGestiona (Facturació, Mercantil i Laboral) amb plataforma de Gestió del Temps.
Inclou:

 • Confecció de rebuts de salari mensual i pagues extres, butlletins de cotització a la Seguretat Social, diferències de Conveni, contractes de treball i les seves pròrrogues, així com cartes de pagament de l’IRPF, resum anual, certificats individuals dels treballadors de retencions anuals i declaració de situació familiar
 • Tramitació d’altes i baixes del Personal a la Seguretat Social i presentació on line dels comunicats de baixa i alta d’IT de treballadors
 • Avisos dels venciments de contractes
 • 9 usuaris d'accés al Mòdul Laboral (gestió de documents, nomines...)
 • 9 usuaris d'accés al Portal Treballador bàsic
 • 3 usuaris d'accés al Mòdul Mercantil (gestió de documents, firma de pressupostos...)
 • 3 usuaris d'accés al Mòdul Facturació (gestió de factures de proveïdor amb workflows d'aprovació si es requereix...)
 • Paquet de 1000 signatures (sense caducitat)
 • 9 usuaris amb accés a la plataforma de Gestió de Temps
 • Acessos a l'APP de Gestió del Temps
 • A partir del segon any, rebaixa de la quota en 200 €/anuals

PACK TPV 2.000 €*
>> Hostaleria

T'oferim la maquinària i un software intuïtiu d'ús tàctil per augmentar l’eficiència del nostre personal i l’atenció al client en hostaleria i restauració. HIOPOS Cloud és la solució al núvol per a una gestió ràpida, eficient i productiva del teu negoci.
Inclou:

 • 1 Terminal Punt Venda (TPV) HIOPOS
 • 1 Calaix porta monedes
 • 1 Impressora HIOPOS
 • 1 Llicència software TPV HIOPOS per 12 mesos
 • 1 Comandera
 • 1 Llicència software Comandera HIOPOS per 12 mesos
 • Serveis d'instal·lació

PACK TPV 1.500 €*
>> Comerç

T'oferim la maquinària i un software intuïtiu d'ús tàctil per augmentar l’eficiència del nostre personal i l’atenció al client en el teu comerç. HIOPOS Cloud és la solució al núvol per a una gestió ràpida, eficient i productiva del teu negoci.
Inclou:

 • 1 Terminal Punt Venda (TPV) HIOPOS
 • 1 Calaix porta monedes
 • 1 Impressora HIOPOS
 • 1 Llicència software TPV HIOPOS per 12 mesos
 • Serveis d'instal·lació

PACK CONTROL TICKETS DE DESPESES 6.000 €
>> PIMES i autònoms

Oblida’t del full de despeses de cada mes: fotografia els teus tickets (restaurants, viatges, quilòmetres,...) amb el teu telèfon i fes tota la gestió al núvol a través d'APP.
Inclou:

 • 48 Llicències plataforma per 12 mesos
 • Configuració inicial

PACK BÀSIC DOCUGESTIONA 4.950 €
>> PIMES i autònoms

El servei ofereix accés al mòdul de DOCUGestiona (Facturació, Mercantil i Laboral) per tal de crear, pujar i consultar documents relacionats amb clients o bé documents internament de l'empresa.
Inclou:

 • 50 usuaris d'accés al Mòdul Laboral (gestió de documents, nomines...)
 • 50 usuaris d'accés al Portal Treballador bàsic
 • 10 usuaris d'accés al Mòdul Mercantil (gestió de documents, firma de pressupostos...)
 • 10 usuaris d'accés al Mòdul Facturació (gestió de factures de proveïdor amb workflows d'aprovació si es requereix...)

PACK AVANÇAT DOCUGESTIONA 7.270 €
>> PIMES i autònoms

El servei ofereix accés al mòdul de DOCUGestiona (Facturació, Mercantil i Laboral) amb plataforma de Gestió del Temps (presència i absència) i a l'APP pel treballador.
Inclou:

 • 50 usuaris d'accés al Mòdul Laboral (gestió de documents, nomines...)
 • 50 usuaris d'accés al Portal Treballador bàsic
 • 10 usuaris d'accés al Mòdul Mercantil (gestió de documents, firma de pressupostos...)
 • 10 usuaris d'accés al Mòdul Facturació (gestió de factures de proveïdor amb workflows d'aprovació si es requereix...)
 • 50 usuaris amb accés a la plataforma de Gestió de Temps
 • Acessos a l'APP de Gestió del Temps
 • A partir del segon any, rebaixa de la quota en 250 €/anuals

PACK PRÈMIUM DOCUGESTIONA 15.320 €
>> PIMES i autònoms

El servei ofereix la realització de les nòmines a nivell de gestoria, accés al mòdul de DOCUGestiona (Facturació, Mercantil i Laboral) amb plataforma de Gestió del Temps.
Inclou:

 • Confecció de rebuts de salari mensual i pagues extres, butlletins de cotització a la Seguretat Social, diferències de Conveni, contractes de treball i les seves pròrrogues, així com cartes de pagament de l’IRPF, resum anual, certificats individuals dels treballadors de retencions anuals i declaració de situació familiar
 • Tramitació d’altes i baixes del Personal a la Seguretat Social i presentació on line dels comunicats de baixa i alta d’IT de treballadors
 • Avisos dels venciments de contractes
 • 50 usuaris d'accés al Mòdul Laboral (gestió de documents, nomines...)
 • 50 usuaris d'accés al Portal Treballador bàsic
 • 10 usuaris d'accés al Mòdul Mercantil (gestió de documents, firma de pressupostos...)
 • 10 usuaris d'accés al Mòdul Facturació (gestió de factures de proveïdor amb workflows d'aprovació si es requereix...)
 • Paquet de 1000 signatures (sense caducitat)
 • 50 usuaris amb accés a la plataforma de Gestió de Temps
 • Acessos al l'APP de Gestió del Temps
 • A partir del segon any, rebaixa de la quota en 250 €/anuals

PACK TPV 4.000 €*
>> Hostaleria

T'oferim la maquinària i un software intuïtiu d'ús tàctil per augmentar l’eficiència del nostre personal i l’atenció al client en hostaleria i restauració. HIOPOS Cloud és la solució al núvol per a una gestió ràpida, eficient i productiva del teu negoci.
Inclou:

 • 2 Terminals Punt Venda (TPV) HIOPOS
 • 2 Calaixos porta monedes
 • 2 Impressores HIOPOS
 • 2 Llicències software TPV HIOPOS per 12 mesos
 • 2 Comanderes
 • 2 Llicències software Comandera HIOPOS per 12 mesos
 • Serveis d'instal·lació

PACK TPV 4.000 €*
>> Comerç

T'oferim la maquinària i un software intuïtiu d'ús tàctil per augmentar l’eficiència del nostre personal i l’atenció al client en el teu comerç. HIOPOS Cloud és la solució al núvol per a una gestió ràpida, eficient i productiva del teu negoci.
Inclou:

 • 3 Terminals Punt Venda (TPV) HIOPOS
 • 3 Calaixos porta monedes
 • 3 Impressores HIOPOS
 • 3 Llicències software TPV HIOPOS per 12 mesos
 • Serveis d'instal·lació

Sol·licita ara el teu KIT Digital!

Omple el següent formulari i contactarem amb tu per a donar-te informació detallada:

  Què t'interessa?


  Pàgina web i presència a internetBotiga on line i comerç electrònicGestió de xarxes socialsGestió de clientsBI i analíticaServeis d'oficina virtualGestió de processosCiberseguretat
  PUJAR